خرید و فروش اینترنتی

آشنایی با خرید و فروش اینترنتی


روش اينترنتي از نظر عملكردشبيه روش تلفني است. همان طور که در روش تلفني، سرمايه‌گذار ازطريق تماس تلفني باسامانه مرکز تماس کارگزاري، سفارش خريد يا فروش خود را به کارگزار ارائه کرده وکارگزار، پس از دريافت سفارش مذکور، آن را وارد سامانه معاملات بورس مي‌کند، درروش اينترنتـي هم مشتري پس از امضای قرارداد مربوطه در شعب کارگزاری و دريافت نامکاربری و رمز عبور به سايت اينترنتي کارگزار مراجعه کرده و با تکميل فرم‌هايدرخواست خريد يا فروش به صورت اينترنتي، سفارش خود را در سامانه کارگزار ثبت مي‌کند.